خانه / رای گیری شهرسازی

رای گیری شهرسازیکاندید ها

سیده صبا صدری

سیده صبا صدری

کد نماینده: 700
فاطمه بصیرت

فاطمه بصیرت

کد نماینده: 701


ثنا احدی

ثنا احدی

کد نماینده: 702


محیا مقدید

محیا مقدید

کد نماینده: 703


card image

آرمین اسلامی

همه با هم، برای هم

آرمین اسلامی

همه با هم، برای هم

کد نماینده: 704


مائده نورانی

مائده نورانی

کد نماینده: 705


یگانه مختاری

یگانه مختاری

کد نماینده: 706


سارا میر عالی پور

هر آنچه رو که در توانمون باشه انجام میدیم برای بهتر شدن و پیشرفت رشتمون

سارا میر عالی پور

هر آنچه رو که در توانمون باشه انجام میدیم برای بهتر شدن و پیشرفت رشتمون

کد نماینده: 707


مهران میرزایی

مهران میرزایی

کد نماینده: 708

علی روستا

علی روستا

کد نماینده: 708