خانه / نشریات

نشریات

کارگاه نشریه نویسی

بسمه‌تعالی مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌کند: کارگاه تخصصی نشریه نگاری ویژه نشریات دانشگاهی به صورت مجازی و در غالب 8 ساعت فیلم آموزشی برگزار می‌گردد. طبق ماده 15 «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی»، صدور مجوز نشریه و چاپ آن منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گواهی …

بیشتر بخوانید »